Sensoryczne warsztaty dla dzieci

SENSORYCZNE WARSZTATY DLA DZIECI
sensoryczne zabawy wspomagające rozwój (12mies - 2,5 roku)
sensoryczny ogród wyobraźni (3 - 5 lat)
sensoryczne spotkania artystyczne (6-9 lat)