Turnusy

ZAPRASZAMY NA NASZ AUTORSKI:

TURNUS TERAPII RĘKI Z ELEMENTAMI INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

.

W wakacje letnie proponujemy dwa terminy:

2-6 lipca 2018

23-27 lipca 2018

.

Podczas turnusu odbywać się będą:

 • zajęcia indywidualne – program zostanie dostosowany do potrzeb konkretnego dziecka (każdy rodzic otrzyma tygodniowy plan pracy).
 • zajęcia grupowe – (w parach oraz grupach 4 osobowych)

.

 • proponujemy kompleksowe, całościowe wsparcie każdego dziecka – fizjoterapia, terapia integracji sensorycznej, terapia ręki, treningi relaksacyjne oraz praca nad samoregulacją (psycholog), praca z neurologopedą nad trudnościami w obszarze słuchowym, wsparcie w obszarze percepcji wzrokowej oraz budowane koordynacji wzrokowo – słuchowo – motorycznej

.

Czas trwania turnusu: 5 DNI/5 GODZIN DZIENNIE

.

Liczba dzieci biorących udział w turnusie: 9

.

Zapraszamy dzieci w wieku 6-11 lat

 

Cena: 1250 zł

.

DLA KOGO TURNUS?

 • dzieci z trudnościami w nauce (również dysleksja, dysgrafia, dyspraksja)
 • dzieci z trudnościami w obszarze grafomotoryki
 • dzieci z trudnościami w obszarze integracji sensorycznej
 • dzieci z trudnościami w uwadze

.

.

JAKIE KORZYŚCI BĘDZIE MIAŁO TWOJE DZIECKO BIORĄC UDZIAŁ W NASZYM TURNUSIE?

.

 •  jego trudności zostaną kompleksowo zdiagnozowane przez wszystkich dostępnych na turnusie specjalistów (psycholog, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, fizjoterapeuta)

.

 • zostanie mu zapewnione codzienne 5-godzinne wsparcie doświadczonych specjalistów, dostosowane do jego potrzeb

.

 • doświadczy różnorodnych sytuacji terapeutycznych, które dostarczą mu bazę pod dalszy, harmonijny rozwój

.

 • usprawni dużą i małą motorykę w odpowiednio dostosowanych warunkach

.

 • będzie miało szansę przepracowania własnych trudności sensorycznych pod nadzorem terapeutów integracji sensorycznej

.

 • usprawni umiejętności grafomotoryczne bez konieczności długiego siedzenia i żmudnych ćwiczeń przy stoliku

.

 • będzie miało możliwość pracy indywidualnej z doświadczonymi terapeutami, a także pracy w parach oraz w małych grupach (proces budowania relacji, usprawnianie umiejętności pracy w grupie, uświadomienie sobie własnych mocny stron i umiejętność wsparcia słabych stron)

.

 • doświadczy wszechstronnej stymulacji podczas codziennych, zorganizowanych eksperymentów sensorycznych

.

 • usprawni własne procesy uwagowe oraz samoregulacyjne dzięki umiejętności wyciszenia się i relaksacji

.

 • będzie miało możliwość przepracowania własnych trudności w środowisku pełnym akceptacji i wsparcia

.

TWOJE DZIECKO BĘDZIE DZIAŁAŁO, DOŚWIADCZAŁO, A PRZY OKAZJI SPĘDZAŁO MIŁO CZAS. PRACUJEMY W RUCHU. ANGAŻUJEMY WSZYSTKIE ZMYSŁY. OGRANICZAMY PRACĘ PRZY STOLIKU DO MINIMUM

.

.

CO ZYSKA RODZIC?

.

 • pewność, że dziecko zostanie profesjonalnie, wszechstronnie zaopiekowane 5 dni/5 godzin przez kompetentnych specjalistów

.

 • aktualne informacje o mocnych stronach dziecka oraz doświadczanych trudnościach – konsultacja przed rozpoczęciem turnusu oraz codziennie po zakończonym dniu, a także podsumowanie na zakończenie turnusu wraz ze wskazówkami do dalszej pracy terapeutycznej w domu oraz na terenie placówki

.

.

.

JAKIE ZAJĘCIA WCHODZĄ W SKŁAD TURNUSU?

.

 • Zajęcia terapeutyczne są dobrane w taki sposób, aby zapewnić wszechstronne wsparcie. Wyróżniamy się tym, że pracujemy w ruchu, w celu zwiększenia świadomości w obszarze schematu ciała, co pozwala usprawnić odbiór informacji ze świata i przyśpiesza proces uczenia się

.

 • Podczas pracy angażujemy wszystkie zmysły, aby zwiększyć osiągane efekty

.

 • Nasze metody mają jeden cel – JAK NAJSZYBCIEJ ZLIKWIDOWAĆ TRUDNOŚCI W NAUCE

.

 • Podczas pracy posiłkujemy się takimi metodami jak:

.

 1. elementy Sensomotorycznej Terapii Wzroku
 2. Integracja Bilateralna
 3. kompleksowe wsparcie w obszarze Integracji Sensorycznej
 4. Terapia Ręki – nakierowana na pracę zarówno z dużą, jak i małą motoryką, minimalizujemy ilość pracy przy stoliku
 5. Metoda Dobrego Startu – dostosowana do wieku i potrzeb dziecka
 6. ćwiczenia grafomotoryczne wg. Tymichovej
 7. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 8. Praca nad samoregulacją, samoświadomością oraz wsparcie procesów uwagowych podczas pracy w nurcie Mindfulness
 9. Autorska metoda wspierania procesów wzrokowo – słuchowo – motorycznych
 10. Autorska metoda pracy – Warsztaty Kulinarne z Elementami Terapii Ręki
 11. Autorski program wsparcia zmysłu dotyku poprzez eksperymentowanie sensoryczne

.

 

Więcej informacji pod nr tel. 790 747 393, email: centrum.psiepole@gmail.com