Turnusy

NA ROK SZKOLNY 2015/2016 PROPONUJEMY W CENTRUM TERAPII I ROZWOJU „BLIŻEJ DZIECKA” WE WROCŁAWIU NASTĘPUJĄCE TURNUSY STACJONARNE:

 

TURNUS TERAPII RĘKI

 

Podczas turnusu odbywać się będą:

  • zajęcia indywidualne – program zostanie dostosowany do potrzeb konkretnego dziecka (każdy rodzic otrzyma tygodniowy plan pracy).
  • zajęcia grupowe – (Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, zabawy angażujące dużą motorykę).
  • wykłady oraz warsztaty dla rodziców – wskazówki dotyczące pracy z dzieckiem w domu, rodzaje zabaw wspomagających pracę ręki, nauka masażu kończyny górnej.
  • W celu holistycznego spojrzenia na trudności przejawiane przez konkretne dziecko w trakcie turnusu odbędzie się także konsultacja psychologiczna, fizjoterapeutyczna oraz logopedyczna– w cenie turnusu.

 

Czas trwania turnusu: 5 DNI/5 GODZIN DZIENNIE

DATA NAJBLIŻSZEGO TURNUSU – 11- 15 lipiec 2016 oraz 1 – 5 sierpień 2016

Cena: 1100 zł

 

 

DLA KOGO TURNUS? dla dzieci przejawiających trudności z małą motoryką (zabawy manipulacyjne, pisanie/rysowanie, samoobsługa), dzieci z zaburzeniami integracji sensorycznej.

 

3. TURNUS LOGOPEDYCZNY Z ELEMENTAMI TERAPII RĘKI DLA DZIECI Z OPÓŹNIONYM ROZWOJEM MOWY