Cennik – diagnoza i terapia

 • RODZAJ WSPARCIA

 • Konsultacja psychologiczna - trudności wychowawcze oraz rozwojowe
 • Diagnoza logopedyczna
 • Diangoza w kierunku Terapii Ręki
 • Terapia logopedyczna (45min)
 • Terapia psychologiczna (45min)
 • Terapia ręki (60min)
 • Diagnoza fizjoterapeutyczna (Bobath oraz dzieci starsze)
 • Terapia metodą Bobath oraz fizjoterapia dzieci starszych
 • CENA

 • 90 zł
 • 90 zł
 • 90 zł
 • 70 zł
 • 70 zł
 • 80 zł
 • 100 zł
 • 90 zł